Bezpieczeństwo w JPL

ABC to nasz własny Program, który wspiera, ułatwia i pozwala osiągać coraz lepsze efekty w budowaniu bezpieczeństwa pracy. Jego zadaniem jest również pokazanie nowego spojrzenia na samego siebie – kierunku na Aktywność, Bezpieczeństwo, Człowieka.

Jest to Program mający za zadanie propagowanie aktywnego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia, a także podniesienie poziomu świadomości na temat bezpieczeństwa, aktywności i zdrowia tak, aby nasze życie, w tym życie naszych najbliższych (współpracowników, rodziny, przyjaciół) oraz otoczenia, w którym mieszkamy, było zdrowsze i bezpieczniejsze. To styl życia wykraczający poza pracę. Styl, z którym się utożsamiamy, według którego chcemy żyć, i w którym chcemy, aby żyli nasi najbliżsi. To również zmiana sposobu myślenia na takie, w którym wierzymy, że sami mamy wpływ na nasze życie i świadomie, poprzez nasze czyny, czynimy je bezpieczniejszym, a także wpływamy na bezpieczeństwo, zdrowie (np. poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie) nie tylko swoje, ale wszystkich, z którymi się stykamy, współpracowników, kolegów, przyjaciół oraz naszych rodzin.

ABC ma za zadanie zmienić naszą postawę z biernej w aktywną, aby nie bać się zwracać uwagi, jeśli widzimy, że coś jest niebezpieczne lub niezdrowe i niesie ze sobą bezpośrednie lub potencjalne ryzyko dla kogokolwiek.

Celem programu będzie również zbudowanie relacji przyjacielskich wśród naszych pracowników, abyśmy mogli uczyć się także na doświadczeniach innych, a nie tylko swoich, pracując w Firmie, w której każdy bez oporu będzie mógł zgłosić się po pomoc, jeśli tego będzie potrzebował.