Infrastruktura kolejowa - lista projektów

Projektowanie

 • Dokumentacja wykonawcza w systemie D&B dla Modernizacji Linii Kolejowej nr 8, Odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F), od km 11.800 do km 38.800 dla stacji kolejowej Warszawa Okęcie w km 11.800 – 15.300 oraz stacji kolejowej Czachówek Południowy w km 34.300 – 38,800
 • Dokumentacja projektowa w systemie D&B dla modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków – Rzeszów w systemie D&B dla PRKiI Wrocław dla PKP PLK S.A. (2010 – 2012). Szlak kolejowy Dębica – Ropczyce km 111.500 – 122.100; stację kolejową Ropczyce km 122.100 – 124.900; szlak kolejowy Ropczyce – Sędziszów Małopolski km 124.900 – 130.100 oraz stację Sędziszów Małopolski km 130.100 – 133.600.
 • Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)” – odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283 (dla PKP PLK, dla Mosty Katowice, 2013 – 2016)
 • Dokumentacja projektowa w systemie D&B dla modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków – Rzeszów w systemie D&B dla PRKiI Wrocław dla PKP PLK S.A. (2010 – 2012). Szlak kolejowy Trzciana – Rudna Wielka km 143.900 – 149.700; stację Rudna Wielka km 149.700 – 151.100 oraz szlak kolejowy Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni km 151.100 – 154.900.
 • Dokumentacja projektowa w systemie D&B dla „Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek- Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko-Przylep omijającej stację Czerwieńsk w województwie lubuskim”; Klient: PRKiI Wrocław i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie, a także materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach RPO woj. lubuskiego
 • Dokumentacja projektowa i materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót dla LCS Warszawa Okęcie (27,0 km) w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.2 pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE” dla PKP PLK S.A.
 • Dokumentacja projektowa dla modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Gdańsk – Gdynia z Kolprojekt, BPK Poznań i BPK Łódź dla PKP PLK S.A., (finansowanie z Funduszu Spójności; 2006 - 2008)
 • Dokumentacja projektowa dla modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku LCS Działdowo w konsorcjum z Kolprojekt, BPK Poznań i BPK Łódź dla PKP PLK S.A., (finansowanie z Funduszu Spójności; 2006 - 2007)
 • Dokumentacja projektowa dla modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa – Działdowo w konsorcjum z Kolprojekt, BPK Poznań i BPK Łódź dla PKP PLK S.A., (finansowanie z Funduszu Spójności; 2005 - 2007)
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i technicznej dla wszystkich kontratów objętych projektem poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce (2004 – 2007; w realizacji, wraz z BPKiUŁ Łódź, BPK Katowice, BPK Lublin i ELEKOL Wrocław dla PKP PLK S.A., finansowanie z funduszu ISPA / Fundusz Spójności);
 • Projekt likwidacji szkód powodziowych na obwodnicy kolejowej Krakowa (2002 – 2009; w realizacji, dla PKP PLK S.A.);
 • Projekt modernizacji linii CMK, odcinek Psary – Góra Włodowska (2002 – 2003; dla PKP PLK S.A.);
 • Usuwanie skutków powodzi na linii nr 91 Kraków – Medyka. Zabezpieczenie osuwisk na szlakach Bochnia – Brzesko i Brzesko – Biadoliny (2002-2003; dla PKP PLK S.A.);
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz materiałów przetargowych na dostosowanie linii kolejowej E30 na odcinkach Pieńsk – Jędrzychowice i Przedmoście Święte – Środa Śląska do umów międzynarodowych AGC/AGTC wraz z nadzorem autorskim (2000–2003; wraz z CBPBBK Kolprojekt, BPK Poznań, BPKiUŁ Łódź i BPI Polska, dla PKP PLK S.A.);

Nadzory inwestorskie

 • Nadzór nad modernizacją Węzła Poznańskiego (Inżynier Kontraktu, FIDIC), (2005 - 2007; dla PKP PLK S.A., finansowanie z funduszu ISPA / Fundusz Spójności);
 • Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E20 (Inżynier Kontraktu, FIDIC), odcinek Rzepin – granica państwa (2002-2004; dla PKP PLK S.A., finansowanie z funduszu ISPA);

Strategie i analizy

 • Studium Wykonalności obsługi komunikacją kolejową połączenia portu lotniczego im. F. Chopina (MDL „Okecie”) z systemem kolejowym Warszawy (2004; dla PKP S.A., miasta Warszawy i PP „Porty Lotnicze”);
 • Ocena ekonomiczno – finansowa i management dla projektu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom – Kielce, studium wykonalności (2003; dla CBPBBK Kolprojekt);
 • Ocena ekonomiczna modernizacji stacji Gdynia Gł. Osobowa (2002; dla CBPBBK Kolprojekt);
 • Pomoc wdrożeniowa i zarządzanie siecią PKP (2000 – 2002, wspólnie z GIBB Ltd, PriceWaterhouse Coopers Holandia, CBPBBK Kolprojekt i OBET P.P. dla EBOR i PKP);
 • Studium wykonalności centrum logistycznego w Warszawie (2001; dla Spedition Trade Trans Holding - Austria);
 • Studium wykonalności koncepcji uruchomienia szybkiej kolei podmiejskiej „Mero II” na odcinku Warszawa Centrum (linia średnicowa) – Nowa Iwiczna – Piaseczno – Konstancin – Jeziorna w powiązaniu z innymi środkami komunikacji (2000; wraz z CBPBBK Kolprojekt i ADTranz dla Stron Porozumienia zawartego w Piasecznie, dotyczącego przedsięwzięcia „Metro II”);
 • Biznes-plan rozwoju rynków przewozów towarów w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym Trade Trans (2000; dla P.S. Trade Trans);
 • Program działań na rzecz integracji systemu transportu kolejowego z systemem transportu publicznego w Warszawie i w aglomeracji warszawskiej (2000; wspólnie z BPRW i CBPBBK Kolprojekt, dla Urzędu M. St. Warszawy);
 • Studium zdalnego sterowania istniejącymi urządzeniami sterowania ruchu kolejowego na 4 liniach kolejowych (2000; wraz z CBPBBK Kolprojekt, dla PKP);
 • Studium wykonalności modernizacji i uzupełnienia układu kolejowego na terenie Polski południowej w rejonie: Kraków – Zakopane / Tarnów – Muszyna (1999-2000; dla PKP);
 • Integracja transportu kolejowego w aglomeracji katowickiej – studium wykonalności (1998 – 1999; wraz z GIBB Ltd., dla PHARE i PKP);
 • Opracowanie i weryfikacja modeli finansowych dla różnych wariantów restrukturyzacji i funkcjonowania szybkiej kolei miejskiej (SKM) oraz przewozów podmiejskich w aglomeracji Gdańsk – Gdynia (1999; wraz z GIBB Ltd., dla EBOR i Miasta Gdańska);
 • Studium wykonalności modernizacji poznańskiego węzła kolejowego na linii E20 (1993-1996; wraz z GIBB Ltd., dla PHARE);
 • Studium strategiczne dla VI korytarza transportowego Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice / Zwardoń – Ostrava / Bratysława – Wiedeń – Budapeszt (1998 – 1999; wraz z GIBB Ltd., dla PHARE).