Biura

Siedzibą Główną Spółki jest biuro w Warszawie przy Al. Niepodległości.

Zlokalizowane są tutaj główne Piony firmy wraz z Zarządem. W siedzibie w Warszawie funkcjonują Dział Drogowy, Dział Doradztwa inwestycyjnego i Ochrony Środowiska oraz Dział Konsultingu.

Kolejnym biurem jest Biuro Projektów w Krakowie, zlokalizowane przy ul. Kraszewskiego. Jest ono miejscem pracy ponad 50 pracowników naszej Firmy, głównie projektantów i specjalistów infrastruktury kolejowej.
Znajdują się tu takie pracownie jak elektryczna, konstrukcyjna, mostowa, architektoniczna, instalacji sanitarnych oraz pracownia linii, stacji i węzłów.

Oprócz tych stałych biur Firma posiada kilka biur terenowych, związanych z realizacjami konkretnych projektów. Przykładem jest Biuro Terenowe Niezależnego Inżyniera, które istnieje od 1998 roku i realizuje zadania związane z usługami Niezależnego Inżyniera przy Koncesji płatnej autostrady A4 Katowice - Kraków.

Warszawa

JPL Project Sp. z o. o.
Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, 
Tel.: +48 22 564 06 00; Fax: +48 22 564 06 01
E-mail: warsaw@jplproject.com

Kraków

JPL Project Sp. z o. o.
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
Tel.: +48 12 629 09 00 
E-mail: krakow@jplproject.com

Biuro Niezależnego Inżyniera

Biuro Niezależnego Inżyniera A4
JPL Project Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice
Tel.: +48 32 762 75 82