Historia

Można powiedzieć, że historia naszej Firmy zaczęła się 30 lat temu…gdy w 1989 roku Ludwik Zaunar (założyciel oraz wieloletni Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Firmy) rozesłał listy do około 20 firm w Stanach i Wielkiej Brytanii, aby zaprosić je do pracy w Polsce. Jedną z kilku firm i jednocześnie pierwszą, która odpowiedziała na zapytanie z pełnym zainteresowaniem była firma Sir Alexander Gibb & Partners. Dość szybko zainteresowanie przerodziło się w konkretne decyzje i już w połowie 1990 roku Ludwik został desygnowany do reprezentowania firmy GIBB w Polsce i z sukcesem zdobywał projekty do realizacji przez kolegów z UK. 

Natomiast oficjalny początek to 1 października 1993 roku, kiedy to Firma zarejestrowana pod nazwą Sir Alexander GIBB (Polska) Sp. z o.o. formalnie rozpoczęła działalność, z ówczesnym składem 2,5 osób oraz 3 pokojami w nieistniejącym już dziś budynku Hydroprojektu Warszawa przy ul. Dubois 9.

Kolejne kilka lat to realizacja projektów głównie przez kolegów z UK wraz z krok po kroku zwiększającym się udziałem polskich ekspertów. W 1998 roku szefowie z UK wyrazili zgodę na rozszerzenie zatrudnienia i tak pojawili się pierwsi projektanci/specjaliści kolejowi i drogowi. Końcówka lat 90-ych to jednocześnie spektakularny sukces ukoronowany wygraniem w okresie 6 tygodniu trzech poważnych przetargów, co pozwoliło na uzyskanie gwarancji z UK na rozwój biura i tworzenie dalszych zespołów.

Potem dość szybko następuje dalszy progres Firmy…w 2000 roku zostało utworzone biuro w Krakowie w kamienicy przy ul. Garbarskiej, które następnie po ekspresowym wzroście w ciągu niecałych dwóch lat zostało przeniesione do budynku Miastoprojektu na ul. Kraszewskiego 36. Prawie równocześnie w Warszawie, w wyniku dalszego zwiększenia zatrudnienia, w 2001 roku biuro z ul. Dubois 9 zostało przeniesione na ul. Hożą 86. Również w 2001 roku, wraz z całą grupą GIBB nasza Firma została włączona do amerykańskiej korporacji Jacobs Engineering Group. W konsekwencji, w dniu 18.02.2002 r., nazwa Sir Alexander GIBB (Polska) została zmieniona na Jacobs GIBB, którą rok później wraz z ujednolicaniem w całej korporacji przekształcono w Jacobs Polska. A od 1.04.2006 r. siedziba główna naszej Firmy mieści się przy Al. Niepodległości 58.

Kolejne ”naście” lat to lepsze i gorsze okresy Firmy systemowo powiązane i współgrające z inwestycjami z programów unijnych oraz związanej z nimi koniunkturą (lub jej brakiem). To ponad 400 zrealizowanych kontraktów, ponad 20 lokalizacji biur otwieranych w celu realizacji części z nich oraz ponad 700 pracowników etatowych lub kontraktowych

Najnowsza historia firmy rozpoczęła się 10 sierpnia 2015, kiedy to nastąpiło przekształcenie właścicielskie (wyjście z korporacji), a Firma zmieniła nazwę na JPL Project Sp. z o.o.. Ostatnie lata to przede wszystkim przetrwanie zastoju pomiędzy kolejnymi programami unijnymi, umacnianie wypracowanej przez lata pozycji na rynku i aktualne ściganie z wariacko galopującym rynkiem inwestycji unijnych. Wykorzystując nasze międzynarodowe doświadczenie i obecność w Polsce tworzymy silną polską organizację opartą na lokalnej wiedzy i szerokich doświadczeniach w innych krajach.