Infrastruktura drogowa

JPL Project świadczy usługi w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”.

  • Opracowanie przedmiarów i optymalizacji robót
  • Analiza SIWZ (w tym PFU) pod kątem ryzyk
  • Opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonawców robót