Praca i rozwój

Prawdopodobnie szukasz pracy, która będzie satysfakcjonująca i rozwijająca. Jesteśmy firmą dla Ciebie.

Wielu z naszych Pracowników rozpoczynało pracę, jako stażyści, a dziś odpowiadają za realizację ważnych projektów. Warto się z nimi skontaktować i porozmawiać o możliwościach, jakie daje nasza Firma.

Oferujemy szeroki pakiet świadczeń pracowniczych, który systematycznie rozbudowujemy i uatrakcyjniamy zgodnie z potrzebami naszych Pracowników. Obecnie obejmuje on między innymi dofinasowanie do abonamentu medycznego, dofinansowanie sportu i rekreacji, bogaty pakiet świadczeń z funduszu socjalnego oraz wiele innych.

Ponieważ naszą wartością jest rozwój, znajdziesz u nas szeroki obszar do wzrostu kompetencji. 

Jeśli działasz w obszarach, którymi zajmuje się nasza Firma i chcesz rozwijać się zgodnie z funkcjonującymi u nas programami,
czekamy na Twoją aplikację: rekrutacja@jplproject.com.

 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

KIEROWNIK PRACOWNI KONSTRUKCYJNO-MOSTOWEJ | miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem projektantów i asystentów w branży mostowo-konstrukcyjnej
 • opracowywanie i sprawdzanie projektów technicznych obiektów mostowych i/lub konstrukcyjnych w pełnym zakresie (od inwentaryzacji i ekspertyz do PB, PW i inne)
 • współpraca w wielobranżowym zespole projektowym (branże: architektoniczna, drogowa, torowa, elektryczna, sanitarna), uzgadnianie rozwiązań projektowych
 • współpraca z kierownikami projektów w zakresie przygotowywania ofert oraz planowania i realizacji prac projektowych
 • współpraca z Klientem
 • wdział w prowadzeniu procedur formalno-prawnych
 • uzyskiwanie uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp., w zakresie projektu
 • rozwój kompetencji zespołu oraz własnych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (co najmniej II‐stopnia) na kierunku budownictwo lądowe - specjalność mostowa
 • uprawnienia budowlane do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń
 • uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej będą dodatkowym atutem
 • minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta
 • odpowiedni poziom specjalistycznej wiedzy technicznej udokumentowany dorobkiem zawodowy w zakresie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych obiektów mostowych
 • umiejętność kreowania, analizy i oceny stanu konstrukcji
 • doświadczenie w realizacji projektów kolejowych będzie dodatkowym atutem
 • obsługa programów typu CAD (2D i 3D): Microstation lub AutoCad, obsługa programów pakietu MS Office: Word, Excel (na poziomie zaawansowanym), obsługa programu Mathcad
 • obsługa programów do obliczeń statycznych Robot i/lub Midas Civil (na poziomie zaawansowanym)
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa i procedur administracyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole i właściwych relacji interpersonalnych
 • odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu zadań, samodzielność, kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy (realizacja założonych celów, punktualność, terminowość)
 • umiejętność pracy w warunkach presji czasu
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • odpowiednie warunki pracy, zatrudnienie na pełny etat 

 • wynagrodzenie adekwatne do spełnianych wymogów zatrudnienia
 • współpracę z doświadczonymi zespołami projektowymi
 • możliwość rozwoju i dalszego zdobywania doświadczenia zawodowego

 

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres: rekrutacja@jplproject.com
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji.

 • Przesyłając swoją aplikację na adres: rekrutacja@jplproject.com, do JPL Project Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: ,„Zgadzam się na przetwarzanie przez JPL Project Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 • Twoje CV będzie przetwarzane zgodnie z przyjętymi w firmie JPL Project Sp. z o.o. zasadami – szczegóły tu.

 

ASYSTENT PROJEKTANTA W PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ | miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • projektowania sieci nN i SN wraz z doborem urządzeń (stacji transformatorowych, rozdzielnic, zabezpieczeń, urządzeń sterujących, kabli)
 • projektowanie tras kablowych w środowisku 2D/3D zgodnie z aktualnymi przepisami
 • projektowanie przyłączy elektroenergetycznych wraz z wymaganymi czynnościami formalnymi (inwentaryzacja, uzyskiwanie warunków przyłączenia do sieci, uzgadnianie projektów)
 • projektowanie instalacji oświetlenia zewnętrznego (tereny kolejowe, drogi) i wewnętrznego (budynki, tunele)
 • projektowanie instalacji elektrycznego ogrzewania rozjazdów
 • projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych
 • projektowanie przebudowy kolizji sieci nN i SN
 • kompletowanie dokumentacji projektowej (przygotowanie opisów i rysunków technicznych, drukowanie, składanie i zszywanie opracowań)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrotechnicznym
 • znajomość programu CAD (Microstation lub AutoCAD)
 • znajomość programu Dialux
 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1+
 • mile widziane doświadczenie w pracy w biurze projektowym przy sporządzaniu projektów
 • mile widziane umiejętności obliczania i doboru parametrów wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznej, obliczania oświetlenia, umiejętność czytania i sporządzania rysunków technicznych
 • umiejętność pracy w warunkach presji czasu
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • odpowiednie warunki pracy, zatrudnienie na pełny etat 

 • wynagrodzenie adekwatne do spełnianych wymogów zatrudnienia
 • współpracę z doświadczonymi zespołami projektowymi
 • możliwość rozwoju i dalszego zdobywania doświadczenia zawodowego

 

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres: rekrutacja@jplproject.com
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji.

 • Przesyłając swoją aplikację na adres: rekrutacja@jplproject.com, do JPL Project Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: ,„Zgadzam się na przetwarzanie przez JPL Project Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 • Twoje CV będzie przetwarzane zgodnie z przyjętymi w firmie JPL Project Sp. z o.o. zasadami – szczegóły tu.

 

KIEROWNIK PRACOWNI TOROWEJ | miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem projektantów i asystentów w pracowni torowej
 • opracowywanie projektów technicznych obiektów torowych w pełnym zakresie
 • zarządzanie projektem
 • współpraca z Klientem
 • przygotowanie i prezentacja projektów przed Klientem
 • udział w prowadzeniu procedur formalno‐prawnych
 • uzyskiwanie uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp., w zakresie projektu
 • wykonywanie pomiarów w terenowych na potrzeby projektów (inwentaryzacje, ekspertyzy)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (co najmniej II‐stopnia) na kierunku budownictwa kolejowego
 • uprawnienia budowlane do projektowania linii stacji i węzłów bez ograniczeń
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta po uzyskaniu uprawnień
 • minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
 • odpowiedni poziom specjalistycznej wiedzy technicznej
 • umiejętność kreowania, analizy i oceny stanu linii kolejowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych - Microstation, InRail, AutoCad oraz pakietu MS Office
 • znajomość odpowiednich przepisów prawa i procedur administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole i właściwych relacji interpersonalnych
 • odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu zadań, samodzielność, kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy (realizacja założonych celów, punktualność, terminowość)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – mile widziana
 • prawo jazdy kat. B – mile widziane

 

Oferujemy:

 • odpowiednie warunki pracy, zatrudnienie na pełny etat 

 • wynagrodzenie adekwatne do spełnianych wymogów zatrudnienia
 • współpracę z doświadczonymi zespołami projektowymi
 • możliwość rozwoju i dalszego zdobywania doświadczenia zawodowego

 

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres: rekrutacja@jplproject.com
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji.

 • Przesyłając swoją aplikację na adres: rekrutacja@jplproject.com, do JPL Project Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: ,„Zgadzam się na przetwarzanie przez JPL Project Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 • Twoje CV będzie przetwarzane zgodnie z przyjętymi w firmie JPL Project Sp. z o.o. zasadami – szczegóły tu.

 

ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ | miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • współpraca przy tworzeniu projektów branży drogowej pod kierownictwem uprawnionego projektanta
 • współpraca międzybranżowa, uzgadnianie rozwiązań projektowych, udział w pomiarach terenowych
 • prowadzenie uzgodnień z jednostkami administracji publicznej

 

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne ‐ specjalność drogowa
 • umiejętność obsługi programów komputerowych – Microstation oraz pakiet MS Office, mile widziana znajomość InRoads
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu zadań, samodzielność, kreatywność
 • prawo jazdy kat. B – mile widziane

 

Oferujemy:

 • współpracę z doświadczonymi wielobranżowymi zespołami projektowymi
 • udział w opracowywaniu projektów budowlanych w Polsce i za granicą
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego stanowiącego przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uzyskania uprawnień budowlanych)
 • elastyczność w zakresie formy i wymiaru (czasu) zatrudnienia
 • odpowiednio dostosowane do formy i wymiaru zatrudnienia warunki wynagrodzenia

 

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres: rekrutacja@jplproject.com
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji.

 • Przesyłając swoją aplikację na adres: rekrutacja@jplproject.com, do JPL Project Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: ,„Zgadzam się na przetwarzanie przez JPL Project Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 • Twoje CV będzie przetwarzane zgodnie z przyjętymi w firmie JPL Project Sp. z o.o. zasadami – szczegóły tu.

PROJEKTANT OBIEKTÓW MOSTOWYCH | miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów technicznych obiektów mostowych w pełnym zakresie 

 • współpraca w zespole projektowym
 • zarzadzanie projektem 

 • współpraca z Klientem

 • przygotowanie i prezentacja projektów przed Klientem 

 • udział w prowadzeniu procedur formalno‐prawnych

 • uzyskiwanie uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp., w zakresie projektu

 • współpraca międzybranżowa, uzgadnianie rozwiązań projektowych

 • wykonywanie pomiarów w terenowych na potrzeby projektów 

 • wykonywanie badań obiektów budowlanych (inwentaryzacje, ekspertyzy) 

 • udział w pozyskiwaniu nowych projektów

 • rozwój, sukcesywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 • inne, wynikające ze specyfiki opracowywania danego projektu

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (co najmniej II‐stopnia) na kierunku budownictwo lądowe ‐ specjalność mostowa 

 • uprawnienia budowlane do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń

 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 

 • udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych 
obiektów mostowych 

 • odpowiedni poziom specjalistycznej wiedzy technicznej 

 • umiejętność kreowania, analizy i oceny stanu konstrukcji 

 • obsługa programów typu CAD (2D i 3D): Microstation lub AutoCad (na poziomie zaawansowanym) 

 • obsługa programów pakietu MS Office: Word, Excel (na poziomie zaawansowanym) 

 • obsługa programów do obliczeń statycznych Robot, Midas Civil, Mathcad, (na poziomie zaawansowanym) 

 • znajomość odpowiednich przepisów prawa i procedur administracyjnych 

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym 

 • umiejętność pracy w zespole i właściwych relacji interpersonalnych 

 • odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu zadań, samodzielność, kreatywność 

 • umiejętność organizacji pracy (realizacja założonych celów, punktualność, terminowość) 

 • umiejętność pracy w warunkach presji czasu
 • prawo jazdy kat. B - mile widziane

 

Oferujemy:

 • odpowiednie warunki pracy, zatrudnienie na pełny etat 

 • wynagrodzenie adekwatne do spełnianych wymogów zatrudnienia
 • współpracę z doświadczonymi zespołami projektowymi
 • możliwość rozwoju i dalszego zdobywania doświadczenia zawodowego

 

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres: rekrutacja@jplproject.com
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji.

 • Przesyłając swoją aplikację na adres: rekrutacja@jplproject.com, do JPL Project Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: ,„Zgadzam się na przetwarzanie przez JPL Project Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 • Twoje CV będzie przetwarzane zgodnie z przyjętymi w firmie JPL Project Sp. z o.o. zasadami – szczegóły tu.

 

STARSZY ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ | miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • współpraca przy tworzeniu projektów branży drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy inżynierskiej i wymaganiami klienta
 • współpraca międzybranżowa, uzgadnianie rozwiązań projektowych, udział w pomiarach terenowych
 • prowadzenie uzgodnień z jednostkami administracji publicznej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (co najmniej I‐stopnia) na kierunku budownictwo lądowe ‐ specjalność drogowa
 • odpowiedni do wykształcenia poziom wiedzy technicznej
 • min. 5 letnie doświadczenie przy sporządzaniu projektów drogowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych - Microstation, InRoads oraz pakietu MS Office, mile widziana znajomość Open Roads
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu zadań, samodzielność, kreatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – mile widziana
 • prawo jazdy kat. B – mile widziane

 

Oferujemy:

 • współpracę z doświadczonymi wielobranżowymi zespołami projektowymi
 • udział w opracowywaniu projektów budowlanych w Polsce i za granicą
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego stanowiącego przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uzyskania uprawnień budowlanych)
 • elastyczność w zakresie formy i wymiaru (czasu) zatrudnienia
 • odpowiednio dostosowane do formy i wymiaru zatrudnienia warunki wynagrodzenia

 

Zainteresowane osoby prosimy przesyłać CV na adres: rekrutacja@jplproject.com
W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska i lokalizacji.

 • Przesyłając swoją aplikację na adres: rekrutacja@jplproject.com, do JPL Project Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: ,„Zgadzam się na przetwarzanie przez JPL Project Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 • Twoje CV będzie przetwarzane zgodnie z przyjętymi w firmie JPL Project Sp. z o.o. zasadami – szczegóły tu.