Przemysł - nasze najważniejsze projekty

Nowy oddział produkcyjny dla Unilever  S.A. w Poznaniu (IX.2005 – VII.2006)

Informacje ogólne:
Inwestycja polegała na wybudowaniu na terenie istniejącej fabryki (dawna AMINO) nowego budynku produkcyjnego, w którym zainstalowane zostały linie produkcyjne tzw. zup mokrych o wydajności 25 ton/godzinę.

Trzykondygnacyjny budynek wyposażony jest również w system ramp rozładunkowo-załadunkowych.

Całkowita kubatura wyniosła 43 000 m sześć.

Zakres naszych prac:

  • Dokumentacja budowlana
  • Nadzór nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej
  • Przygotowanie specyfikacji przetargowych dla wykonawców robót
  • Ocena techniczna ofert
  • Przygotowanie zakupów
  • Zarządzanie budową (w tym BHP/safety, inspektorzy, projektanci)

 

Nowy zakład produkcji płatków śniadaniowych – zakład przetwórstwa zbożowego dla Kellogg’s w Kutnie (I.2008 – III.2009)

Informacje ogólne: 
Inwestycja polegała na wybudowaniu nowej fabryki przetwórstwa zbożowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kutnie o wydajności 100 ton/dobę.

W projekcie przewidziano halę produkcyjną podzieloną na strefy: produkcji, pakowania i magazynowania produktu gotowego.

Do budynku hali przylega budynek socjalno-biurowy oraz budynek stacji transformatorowej. W bliskim sąsiedztwie zaprojektowano również budynek kotłowni. Fabryka wyposażona jest też w podczyszczalnię ścieków oraz pompownię ppoż. 

Całkowita kubatura wyniosła 165 000 m sześć.

Zakres naszych prac:

  • Nadzór na procesem projektowania
  • Konsultacja i dostosowanie wymogów dla wykonawców
  • Zarządzanie budową (w tym BHP/safety, inspektorzy)