Referencje

Łączymy wiedzę inżynierską z ekonomiczno-finansową i prawną. Mamy doświadczenie w pracy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Opracowaliśmy kilkadziesiąt skutecznych aplikacji, na podstawie których nasi klienci uzyskali ponad 2 miliardy Euro dofinansowania.

Doświadczenie projektowe to przede wszystkim infrastruktura transportowa. Szeroki wachlarz projektów w branży drogowej, poczynając od prostych zjazdów czy parkingów poprzez drogi od klasy G po drogi ekspresowe (S) i autostrady (A). Linie kolejowe to projekty wszystkich branż wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiektami inżynierskimi (wiadukty i mosty), czy niezbędnymi obiektami kubaturowymi (budynki stacyjne, nastawnie itp.). Od ponad 5 lat wykorzystujemy naszą wiedzę przy realizacji projektów D&B

Doświadczenie w nadzorowaniu i zarządzaniu budowami obejmuje swoim zakresem nie tylko inwestycje infrastrukturalne takie jak autostrady czy linie kolejowe, ale również inwestycje kubaturowe i przemysłowe.

Posiadamy bogate doświadczenie przy planowaniu i realizacji projektów realizowanych w formule PPP.  

We wszystkich naszych opracowaniach, tam gdzie było to konieczne, rozwiązywaliśmy kwestie ochrony środowiska poprzez odpowiednie przygotowanie informacji (KIP), przeprowadzenie pełnej procedury środowiskowej i opracowanie raportów wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej lub przeprowadzenie ponownej oceny i monitoring w trakcie i po realizacji inwestycji.