Sektor drogowy - nasze ważniejsze projekty

Projektowanie

 • Dokumentacja projektowa dla GDDKiA dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski, w formie: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU), Koncepcja Programowa (KP) (2018- 2022)
 • Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca” – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,64 km". Konsorcjum: MLN Team / JPL Project dla RUBAU POLSKA Sp. z o.o. (2017 - 2021)
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (KPP, PB, PW) wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. (2017-2018)
 • Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla GDDKiA Kielce. Stadium Projektu Budowlanego dla zadania polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna (zmiana rozwiązań dot. WĘZŁA SKARŻYSKO PÓŁNOC + PZ1) wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji ZRID. (2016-2017)
 • Przygotowanie i zarządzanie Programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj dla GDDKiA przy okazji realizacji inwestycji „Modernizacja Drogi DK8 do standardu drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka - Piotrków Trybunalski, 64 km”. Opracowanie dokumentacji przetargowych dla wykonawców (w tym PFU), udział w komisji przetargowej, nadzór nad projektowaniem, nadzór nad budową, bieżące doradztwo dla GDDKiA, w tym analiza roszczeń wykonawców (2008 – 2013). Wartość naszych usług: 13,3 miliona Euro.
 • Opracowanie koncepcji dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec o długości 30 km
 • Projekty Budowlane i Wykonawcze, Raport OOŚ do powtórnej oceny dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica – Lubawka od km 0+000 do km 38+255”; Klient: Mosty Katowice Sp. z o.o.; 2011-2013
 • Projekty Budowlane i Wykonawcze dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica od km 33+300 – 58+974”; Klient: Trakt Katowice; 2011-2013
 • Opracowanie Koncepcji Programowej, Projektów Budowlanych i Wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej dla „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku- Kamienna”  Klient: GDDKiA    w Kielcach; 2009-2010
 • Opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), założenia organizacji ruchu, Raport OOŚ, Studium Geologiczno-Inżynierskie wraz z Opinią geotechniczną dla projektu „Wschodnia Obwodnica Warszawy na parametrach trasy ekspresowej”; Klient: GDDKiA w Warszawie; 2012-2015
 • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy jednej jezdni drogi wojewódzkiej Bielany  –  Łany –  Długołęka, Etap III (odcinek od skrzyżowania  z drogą wojewódzką nr 455 do skrzyżowania z drogą krajową nr 8) (DZDW we Wrocławiu).
 • Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi ekspresowej S-7 – Stadium Koncepcji Programowej – do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (GDDKiA Kielce).
 • Koncepcja Programowa, Dokumentacja Geotechniczna, Raport OOŚ, Prognoza Ruchu dla projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 relacji Iłża – Solec nad Wisłą”; Klient: MZDW w Warszawie; 2008-2011
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Łapczycy w ciągu drogi krajowej nr 4 na odcinku Kraków – Tarnów w km 463+500 do km 468+600=468+220 oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową (GDDKiA Kraków). 
 • Opracowanie Koncepcji programowej obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, dł. Ok. 13,00 km wraz z: materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz materiałami do wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i projektem podziału nieruchomości dla zatwierdzonego wariantu (GDDKiA Wrocław).
 • Koncepcja programowo-przestrzenna budowy obwodnic drogowych miast: Gostynin i Raciąż w ciągu drogi krajowej nr 60 (1999-2000; dla GDDP);
 • Opracowanie dokumentacji technicznej dla autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa) km 454-200.
 • Opracowanie Projektu Budowlanego budowy obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 wraz z materiałami przetargowymi opracowanymi wg wymogów Funduszu Spójności (2003-2005, dla GDDKiA)
 • Opracowanie Projektu Budowlanego budowy obwodnic Chynowa i Drwalewa oraz Słomczyn a w ciągu drogi nr 50 wraz z materiałami przetargowymi opracowanymi wg wymogów funduszu ISPA (2003-2005, dla GDDKiA);
 • Opracowanie stadium Projektu Budowlanego przebudowy drogi krajowej nr 50 łącznie z projektem budowlanym ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 50 z droga powiatową na 34151 w Grójcu wraz z dokumentami przetargowymi opracowanymi zgodnie z wymogami Funduszu ISPA, odcinek Grójec – Góra Kalwaria (2003-2005; dla GDDKiA);
 • Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy drogi krajowej nr 50 wraz z dokumentami przetargowymi opracowanymi zgodnie z wymogami Funduszu ISPA, odcinek Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki (2004; dla GDDKiA);
 • Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z dokumentacją przetargową na wzmocnienie i modernizację drogi krajowej nr 1 Gdańsk-Cieszyn na odcinku: Toruń – Włocławek od km 195-458 do km 230-885 dostosowanych do procedur ISPA (2002-2005; dla GDDKiA);
 • Studium lokalizacji oddzielnego mostu przez rzekę Wisłę dla drugiej jezdni w Górze Kalwarii (2002-2003; dla GDDKiA);
 • Opracowanie koncepcji programowej obwodnicy Guzowa i Żyrardowa w ciągu drogi Nr 50 od km 12+735 do km 30-467 (2002-2003; dla GDDKiA);
 • Weryfikacja projektu Autostrady A4 w ramach umowy ISPA na nadzór nad budową (2002; dla GDDKiA Katowice);
 • Koncepcja programowa przebudowy drogi nr 50 Grójec-Mińsk Mazowiecki na odcinku Grójec – Kołbiel (2001-2002; dla GDDP Oddział Centralny);
 • Koncepcje programowo-przestrzenne i projekty budowlane modernizacji drogi krajowej nr 50: „Północna obwodnica Grójca” oraz „odcinek Mszczonów – Grójec” wraz z dokumentami przetargowymi sporządzonymi wg wymogów PHARE (1999-2001; dla GDDP i PHARE);
 • Współpraca w wykonaniu szczegółowego projektu płatnej autostrady A1, odcinek Gdańsk - Toruń (1997; dla Transprojekt Gdańsk i Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad).

Nadzory inwestorskie

 • Projekt PPP - Projekt PPP - Pełnienie funkcji Niezależnego Inżyniera w zakresie przystosowania autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków. (kolejna faza 2017 - 2019)
 • Nadzór inwestorski nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna. (2017)
 • Projekt PPP - Pełnienie funkcji Niezależnego Inżyniera w zakresie przystosowania autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków do poboru opłat (2014 - 2016; dla STALEXPORT Autostrada Małopolska i GDDKiA)
 • Zarządzanie i nadzór nad inwestycją w systemie D&B „Modernizacja Drogi DK8 do standardu drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka - Piotrków Trybunalski, 64 km” dla GDDKiA
 • Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu: „Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki” (GDDKiA).
 • Zarządzanie i Nadzór nad budową Autostrady A-2 na odcinku: Konin (km 257+100) – Dąbie (km 303+100)
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową autostrady A4 na odcinku Gliwice Sośnica – Ruda Śląska Wirek – Chorzów Batorego (2002-2005; dla GDDKiA)
 • Pełnienie funkcji Niezależnego Inżyniera w zakresie przystosowania autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków do poboru opłat (1999-2014; dla STALEXPORT Autostrada Małopolska);&nbsp
 • Prowadzenie nadzoru nad kontraktami Banku Światowego: obejście Ostrowii Mazowieckiej (2001-2004; dla GDDKiA)
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową obwodnicy Żmigrodu w ciągu drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław (2000–2002; dla GDDP Oddział we Wrocławiu)
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta wg procedur FIDIC w zakresie modernizacji drogi krajowej nr 356 (1999-2000; dla GDDP Wrocław i PHARE)

 

Strategie i analizy

 • Pomoc techniczna związana z przeglądem Due Dilligence koncesyjnego odcinka Autostrady A1 na potrzeby międzynarodowego konsorcjum. W ramach Umowy Ramowej z Jacobs (2016)
 • Usługi Doradcze na rzecz Komisji Europejskiej przy realizacji programu „CASCADE Transport Framework” - ocena projektów transportowych zaakceptowanych przez Komisję Europejską w ramach POIŚ 2008 - 2014, obejmujących sektor drogowy i transport miejski w Polsce; we współpracy z LeighFisher Ltd.; 2011-2014
 • Analiza możliwości wdrożenia systemu Zaprojektuj i Zbuduj na podstawie inwestycji „Modernizacja Drogi DK8 do standardu drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka - Piotrków Trybunalski, 64 km”. Opracowanie dokumentacji przetargowych dla wykonawców (w tym PFU), (2008 – 2013) dla GDDKiA Warszawa i Łódź). Wartość umowy: 13,3 miliona Euro.
 • Świadczenie usług konsultingowych pod nazwą „Koordynator Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” - Ocena i przegląd wniosków w ramach 3 edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, opracowanie projektów SIWZ do dokumentacji przetargowych oraz projektów umów na kampanie BRD i wdrożenia programu uspokojenia ruchu. Klient: Ministerstwo Transportu – Krajowa Rada BRD; 2007-2013
 • Aktywizacja gospodarcza subregionów ostrołęckiego i ostrowskiego Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 627 (studium wykonalności i aplikacja o dofinansowanie z PHARE) (2002; dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich)
 • Modernizacja drogi krajowej Nr 50 - budowa obwodnicy Mszczonowa (studium wykonalności i aplikacja o dofinansowanie z ISPA) (2002; dla GDDKiA Oddział Centralny)
 • Modernizacja drogi krajowej Nr 50 – wzmocnienie nawierzchni drogi Nr 50 na odcinku Grójec –Mińsk Mazowiecki) (studium wykonalności i aplikacja o dofinansowanie z ISPA) (2002; dla GDDKiA Oddział Centralny)
 • Modernizacja drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok; odcinek: Radzymin – Wyszków (studium wykonalności i aplikacja o dofinansowanie z ISPA) (2001-02; dla GDDKiA Oddział Centralny).
 • Stymulacja rozwoju przedsiębiorczości w sferze turystyki, usług i produkcji w subregionach ostrowskim i wyszkowskim. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 694 (studium wykonalności i aplikacja o dofinansowanie z PHARE) (2002; dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich)