Sektor paliwowy - nasze najważniejsze projekty

  • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN400Śledziejowice - Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich - ul. Smoleńskiego w Krakowie L~2,7km. W ramach realizacji wykonywana jest kompletna dokumentacja projektowa (KPP, PB, PW) wraz z oceną wpływu inwestycji na środowisko. Dla GAZ SYSTEM SA (2016-2018)
  • Zarządzanie projektem budowy i przebudowy ponad 20 stacji paliw Shell na terenie Polski na zlecenie Jacobs Engineering / SKM (2014-2016)
  • Analiza możliwości dojazdu do placu wiertniczego w Rokitkach wraz z określeniem wariantów odwodnienia placu (2014; dla Saponis Investments Sp. z o.o.);
  • Weryfikacja potencjalnych lokalizacji wierceń poszukiwawczych gazu łupkowego - Analizy Due Dilligence dla 10 wskazanych lokalizacji wierceń poszukiwawczych gazu łupkowego w województwie pomorskim. Przedmiotowe prace obejmowały m.in. analizy środowiska przyrodniczego, rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, ocenę dostępności transportowej, analizy kolizji infrastruktury oraz analizy dostępnych źródeł wody niezbędnej do prowadzenia (2013-2015; dla Lane Energy Poland Sp. z o.o.);
  • Permitting Service dla 7 potencjalnych oraz likwidowanych lokalizacji poszukiwawczych gazu łupkowego w ramach koncesji na rozpoznanie i ocenę złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszarów „Damnica”, „Lębork” i „Karwia”: zlokalizowanych w województwie pomorskim (2014-2015; dla Lane Energy Poland Sp. z o.o.);
  • Wytyczne dotyczące ochrony środowiska przy realizacji prac związanych z pozyskaniem gazu ze złóż łupkowych - doradztwo techniczne dla Deloitte Advisory Sp. z o.o. w ramach realizacji przedmiotowego opracowania na rzecz Ministerstwa Środowiska. Całościowa odpowiedzialność za opracowanie treści wytycznych dotyczących prowadzenia monitoringu środowiska biotycznego i abiotycznego (2015; dla Deloitte Advisory Sp. z o.o.);
  • Screening - Analiza możliwości dojazdu do placu wiertniczego w Rokitkach wraz z określeniem wariantów odwodnienia placu (2014; dla Saponis Investments Sp. z o.o.);
  • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu paliw na terenie MPL Warszawa-Modlin (2012-2013; dla Petrolot Sp. z o.o.);
  • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych gmin: Załuski, Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki” (2009-2010; dla Gazownia Serwis Sp. z o.o.).