Usługi

Świadczymy usługi doradczo-inżynierskie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od studiów wykonalności poprzez analizy prawne i środowiskowe po projektowanie i nadzory.

 • Studia Wykonalności
 • Koncepcje, Studia Techniczne
 • Prowadzenie procedur uzyskiwania pozwoleń
 • Dokumentacja Przetargowa, PFU
 • Dokumentacja Techniczna
 • Nadzór inżynierski i zarządzanie projektem
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Przeglądy środowiskowe (Due Diligence)
 • Badania stanu środowiska
 • Oceny ryzyka
 • Architektura krajobrazu
 • Doradztwo inwestycyjne z
  zakresu prawa ochrony środowiska
 • Prowadzenie procedur 
  administracyjnych
 • Studia wykonalności wraz z aplikacjami o dofinansowanie
 • Analizy wariantowe
 • Analizy finansowe i ekonomiczne (w tym CBA)
 • Doradztwo Strategiczne
 • Prowadzenie procedur uzyskiwania pozwoleń
 • Nadzór inżynierski i zarządzanie projektem
 • Restrukturyzacja i prywatyzacja 
  przedsiębiorstw
 • Doradztwo Strategiczne IPPC (pozwolenia zintegrowane)