Wizja i wartości

Naszą wizją jest „być fajną firmą”.

Dla naszych klientów, partnerów i pracowników chcemy dostarczać nasze usługi jak najwyższej jakości, w bezpieczny dla ludzi i środowiska sposób. Aby to osiągać i rozwijać, w naszej Firmie funkcjonują trzy podstawowe wartości:

  • Ludzie i ich talenty

  • Bezpieczeństwo

  • Jakość

Program Rozwoju Talentów
oparty przede wszystkim na rozwoju silnych stron człowieka.

Bezpieczeństwo w JPL
działania związane z rozwojem BHP dążące do spełniania najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i podnoszenia świadomości Pracowników.

Program Rozwoju Jakości
w ramach którego funkcjonują kluczowe procesy związane z codzienną działalnością przy realizacji zadań.